Arbetet går vidare

Husbygget löper på bra och det är fantastiskt kul att se huset växa fram, om än sakta men säkert.

Har inte riktigt funnits tid att uppdatera sidan då bygget har tagit väldigt mycket tid.

Men nu finns det iallfall avlopp, väggar och tak! Tänk bara hur det såg ut för ett par månader. Bara en stor plätt av ingetting.

Planerat inflyttningsdatum är under september månad och just nu håller vi tidsplanen.