Rörbockning – En tjänst inom mekanisk industri

Rörbockning är ett samlingsnamn för alla de olika metoder som finns för att böja rör. Vanligtvis berör detta oftast rör av metall, då det är de som är i behov av rörbockning. Andra metoder att forma rör finns, såsom gjutning och när det gäller plaströr brukar metoden formsprutning användas. När det gäller rörbockning används detta mycket inom metallrör som ska leda vatten, gas eller olja. I vissa fall skall rören också ha en speciell metall och ett värde som gör att de samtidigt klarar av ett tryck av dessa gaser eller vätskor.

Allt om rörbockning

Rörbockning finns i två huvudkategorier. Den ena kategorin är kallbockning som då utföres genom en så kallad urskålad kurvmall där röret dras över. Då används ett verktyg som hävarm i samband med detta så att röret ej viks och på så sätt både förlorar sin form och kraft. I vissa fall används även ett dorn som placeras invändigt för att behålla rörets ursprungliga form och diameter under och efter rörbockningen. Verktyg som används vid rörbockning varierar och kan vara allt från ett enkelt handbockningsverktyg till datorstyrda hydrauliska rörbockningsverktyg.

Den andra huvudmetoden som används vid rörbockning är så kallad varmbockning. I detta fall är det oftast sand som packas i röret innan bockningen, av samma anledning att röret ska behålla sin form. Vid denna metod krävs det en mycket stor erfarenhet av rörbockning, då det ska användas en svetslåga som ser till att röret får sin rätta krök. Det är i detta fall mycket viktigt att applicera värmen rätt samt fördela den på rätt platser under bockningen så att röret även behåller sin tjocklek på alla ställen där bockningen har utförts. En annan metod utan sandfyllning finns också som kallas veckbockning, vilket kräver en ännu större kunskap och erfarenhet av varmbockning. Här värms röret med samma svetslåga så att ett veck skapas på krökens insida.

Posted in Annat | Kommentering avstängd

Att ta till lyfthjälpmedel

Det är i olika situationer nödvändigt att ta till de hjälpmedel som behövs för att lyckas med det man vill åstadkomma. När det handlar om att lyfta föremål, både saker och människor, finns det maskinella stöd att tillgå. Det är här som lyfthjälpmedel kommer in i bilden, och de finns av olika slag: allt från lättare lyft till tyngre. När man kommit fram till att det är ett lyfthjälpmedel man behöver, så kontaktar man enkelt ett av de företag som finns och som jobbar just med detta. Företaget tar då in önskemål, det vill säga vad man behöver lyfta, och arbetar utifrån den informationen fram en lösning (eller flera lösningar) som passar. Oftast är det företag och industrier som är i behov av denna typ av hjälp, men det kan självklart också gälla privatpersoner. Kanske håller man exempelvis på med att renovera sitt hus och behöver en typ av lyftanordning.

Lyfthjälpmedel handlar för det mesta om olika typer av kranar och lyftanordningar. Det finns exempelvis effektiva och smidiga vakuumlyftar att tillgå på marknaden, med vilka man kan sänka, lyfta, vända och flytta laster. Är det ett lagersystem man har och behöver hjälp med, är en vakuumlyft en god idé att överväga. Det är skönt att slippa de tunga lyften och dessutom skona ryggen. Ett annat alternativ som fungerar för fast montering är så kallade svängkranar, som sätts fast på väggen eller på en pelare. Kranarna finns i olika utförande och klarar olika mycket vikt, så det är helt upp till det behov man har.

Posted in Annat | Kommentering avstängd