Vad är plåtbearbetning?

Plåt, vilket är en form av metall, är ett mycket användbart material som återanvänds till en mängd olika produkter som används dagligen. Materialet är starkt men samtidigt tunt, lätt och mycket enkelt att forma. Formningen sker genom plåtbearbetning och kan se ut på olika sätt.

Vad är plåtbearbetning?

Plåtbearbetning innefattar en mängd olika tekniker för att forma, manipulera, beskära och behandla plåt. Plåt är ofta i stål men finns även ibland i andra metaller beroende på användningsområde. För att utföra någon form av plåtbearbetning så behöver plåten först göras i ordning. Detta kallas för att ”ta fram plåten” och görs genom så kallad valsning. Det innebär att plåten pressas till önskat tunna skivor som sedan är redo för bearbetning.

Bockning och pressning

Den vanligaste formen av plåtbearbetning är bockning. Bockning kan ses som nutidens hammare och städ. Principen är den samma då man formar plåten genom att böja kanterna. Däremot sköter nu för tiden maskiner jobbet. Kantpressning är en annan form av bockning som ofta används vid bearbetning av plåt. Då används ett V-format underverktyg för att hålla en rak vinkel. Sen pressas ett öververktyg direkt på plåten som då böjs och formar ett veck. Excenterpressning innebär att kraften från en roterande rörelse överförs till en pressning. En excenterpress har en mängd olika användningsområden som håltagning, bockning och stansning.

Andra metoder

Stansning är en enkel metod för att göra hål i en plåt. En form med en viss storlek trycks genom plåten och ger ett så stort hål som önskas. Djupdragning är en tillverkningsmetod där en hög presskraft skapar sömlösa och runda komplexa detaljer i plåt. Plåten sträcks och tänjs mellan två verktygshalvor och skapar en önskad form. Vid laserskärning så används en tunn laserstråle som skär plåten. Denna typ av skärning kan skära mycket detaljerat och skadar plåten minimalt. Därför är laserskärning ett vanligt alternativ.

Linjemålning för olika aktiviteter

Det finns många syften med att måla linjer, bland annat för fotbollsplaner, basketplaner, parkeringsrutor och vägar men framför allt gör man detta för att få en känsla av hög kvalitet och professionalism på dessa platser. Vad som gäller universellt för dessa olika områden att måla linjer på, och vad som är viktigt är att först mäta upp de linjer man ska göra innan man målar dem, allt för att få rätt proportioner.

Målning av fotbollsplaner

Vid målning av fotbollsplaner krävs hög precisionsförmåga, där tydliga och raka linjer är viktiga. För att få till dessa raka linjer krävs oftast en linjemaskin, som gör att linjerna blir perfekta, istället för exempelvis sprayfärg och måttband som kan användas om det till exempel är för en knatteliga. Vid linjemålning använder man icke-frätande och vattenbaserad färg för bästa resultat. Markeringsapparater som ofta används till fotbollsplaner är Fält Line och Linemark iGo Linjeringsmaskin.

Målning av basketplaner

Basketplaner målas med färg och precis som vid målning av fotbollsplaner krävs det hög precision med raka och tydliga linjer. Även här används en linjemaskin för att få till linjerna på bästa sätt.

Målning av parkeringsrutor

För målning av parkeringsrutor finns det mycket att tänka på, det är inte bara att måla på asfalt, utan här måste man tänka på att de ska vara enkla för förare att se och tillräckligt stora för dagens bilar. Vid målning av parkeringsrutor används färgen vit men ibland även gul. Vad som också är viktigt är att parkeringsplatser ser olika ut och därför måste anpassas på olika sätt för att utnyttja ytan på bästa sätt.

Målning av vägar

Vägar kräver olika sätt att målas på, vissa områden behöver ha räfflade vägmarkeringar och detta görs genom att använda vägmarkerings-system som fungerar i alla förhållanden. Ett exempel på ett sådant system är RumbleFlex, vilket är en fräst väglinje som känns och syns i alla väder. För målning på vägar används oftast termoplastisk massa, som är lite upphöjd vilket gör att den syns lätt när det är blött och den är även väldigt slitstark, till skillnad från vanlig färg, vilket gör den effektiv på vägbanan.