Info om avfallskvarnar

För att mala ner sitt köksavfall används med fördel så kallade ”Köksavfallskvarnar”. I regel sitter avfallskvarnen direkt under diskhon. I vissa fall, speciellt i storkökssammanhang använder man separata avfallskvarnar, dessa är i regel större och kan då också hantera mer avfall. I kvarnen finns en roterande skiva med håligheter eller sågtänder som maler ner avfallet. Centrifugalkraften i denna process driver avfallet mot det inkopplade avloppssystemet och iväg från hushållet eller köket.

Var noga så att inte felaktigt material hamnar i kvarnen då detta helt kan förstöra eller i alla fall åsamka kvarnen skada.

Det bör nämnas att det idag finns avfallskvarnar som fungerar på annat sätt än ovan. Främst handlar det om en vaccumteknik där inte heller koppling mot vattenavloppet finns. Mer om detta kommer senare.