Rörbockning – En tjänst inom mekanisk industri

Rörbockning är ett samlingsnamn för alla de olika metoder som finns för att böja rör. Vanligtvis berör detta oftast rör av metall, då det är de som är i behov av rörbockning. Andra metoder att forma rör finns, såsom gjutning och när det gäller plaströr brukar metoden formsprutning användas. När det gäller rörbockning används detta mycket inom metallrör som ska leda vatten, gas eller olja. I vissa fall skall rören också ha en speciell metall och ett värde som gör att de samtidigt klarar av ett tryck av dessa gaser eller vätskor.

Allt om rörbockning

Rörbockning finns i två huvudkategorier. Den ena kategorin är kallbockning som då utföres genom en så kallad urskålad kurvmall där röret dras över. Då används ett verktyg som hävarm i samband med detta så att röret ej viks och på så sätt både förlorar sin form och kraft. I vissa fall används även ett dorn som placeras invändigt för att behålla rörets ursprungliga form och diameter under och efter rörbockningen. Verktyg som används vid rörbockning varierar och kan vara allt från ett enkelt handbockningsverktyg till datorstyrda hydrauliska rörbockningsverktyg.

Den andra huvudmetoden som används vid rörbockning är så kallad varmbockning. I detta fall är det oftast sand som packas i röret innan bockningen, av samma anledning att röret ska behålla sin form. Vid denna metod krävs det en mycket stor erfarenhet av rörbockning, då det ska användas en svetslåga som ser till att röret får sin rätta krök. Det är i detta fall mycket viktigt att applicera värmen rätt samt fördela den på rätt platser under bockningen så att röret även behåller sin tjocklek på alla ställen där bockningen har utförts. En annan metod utan sandfyllning finns också som kallas veckbockning, vilket kräver en ännu större kunskap och erfarenhet av varmbockning. Här värms röret med samma svetslåga så att ett veck skapas på krökens insida.

Posted in Annat | Kommentering avstängd